Båtklubbsavtalet med Danderyds kommun

Båtklubbsavtalet

Det nya avtalet med Danderyds kommun gäller 

fr o m 2009-01-01.