Nytt konto

Nyregistrering är för tillfället inaktiverat.

Deltagare/Medlem

OBS! Shiftlägeskänsligt. Max 35 tecken.
Kön *
Klicka för att välja datum.

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlemsvillkoren för Ranängens hamnförening, RHF. Du kan ta del av de fullständiga dokumenten via länkar nedan. Klicka på respektive namn nedan dvs stadgar, ordningsregler, förtöjningsreglerna eller båtplatsavtalet.

Medlemskap

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver Du ett konto i vårt verksamhetssystem som sköts av KanslietOnLine. Kontot är individuellt.

RHF är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt i första hand förse medlemmarna med en hamnplats under sommarhalvåret .Föreningen skall också verka för god sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.

Här hittar Du våra stadgar, här är våra ordningsregler och här är förtöjningsreglerna. Och här en sammanfattning av det hela i båtplatsavtalet.

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar behandlar RHF personuppgifter som är nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR (General Data Protection Resolution).

Vi använder personuppgifter för att kunna hantera medlemskap, ta emot bokningar av hamnplatser, ta emot frågor och administrera olika föreningsaktiviteter, kontakta medlemmar, debitera och bokföra avgifter.

Här hittar ni vår integritetspolicy.

Du som medlem kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av Dina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som inte är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t ex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

 

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.