Styrelsen

Styrelse, revisorer och valberedning 

 

Styrelse

P-O Brandt, ordförande

Anders Bergström, kassör

Jan Romson, sekreterare

Lennart Pettersson, hamnkapten

Bengt Sandstedt, biträdande hamnkapten

Jonas Engström, ledamot

Håkan Askman, ledamot

Stefan Karlsson, ledamot

 

 

Revisorer

Christer Hillbom och Per Thelander

 

Valberedning

Anders Lindholm  och Tomas Walberg