Styrelsen

Styrelse, revisorer och valberedning 

Styrelse (2024-2025)

Anders Bergström, ordförande

Rickard Berg, kassör

Petter Bernström, sekreterare

Lennart Pettersson, hamnkapten

Bengt Sandstedt, biträdande hamnkapten

Jonas Engström, ledamot

Anders Lindholm, ledamot

 

Revisorer

Christer Hillbom och Per Thelander

Valberedning

Christian Dahl  och Tomas Walberg