Integritetspolicy för Ranängens hamnförening, RHF

Så här behandlar RHF dina personuppgifter

Vi inom RHF ser det som en förtroendefråga att Dina uppgifter behandlas korrekt och vill härmed informera Dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av Ditt medlemskap i RHF.

Som en förutsättning för att Du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om Dig för att hantera ditt medlemskap, men också för att vi ska kunna ta in nya medlemmar samt erbjuda Dig och alla andra medlemmar en bra service och erbjudanden.

RHF behöver e-postadresser för att ge Dig medlemsinformation kopplat till förenings-verksamheten.
 

Du har ett antal rättigheter som medlem hos oss. Dessa hittar Du här nedan.

Personuppgiftsansvarig

Ranängens hamnförening, RHF är en ideell allmännyttig förening. Den löpande verksamheten sker i RHFs namn i allt väsentligt.

RHF är personuppgiftsansvarig för uppgifter i RHFs medlemsregister.

RHF har personuppgiftsbiträdesavtal med KanslietOnLine för hantering av personuppgifter.  

Vilka uppgifter samlar vi in?

RHF hämtar in uppgifter i första hand direkt från Dig. Det gäller namn, födelsedata, adress, e-postadress och alla telefonnummer och uppgifter om Din båt. Vi hanterar även uppgifter om betalningar och den tid som medlemskapet gäller.

För de som har förtroendeuppdrag i RHF samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap löper. När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna i 12 månader. I vissa fall kan en del uppgifter finnas kvar längre, t.ex. uppgifter för ekonomisk redovisning eller anteckning om en förtroendevalds engagemang i RHF.

Varför samlar vi in uppgifterna?

RHF behöver personuppgifterna för att administrera åtgärder som följer direkt av det ingångna avtalet om medlemskap, hantera uppgifter och åtaganden som föreningen har gentemot sina medlemmar och för att kunna ge Dig tillgång till information om aktiviteter och tjänster som erbjuds medlemmar i RHF.

Uppgifter används också att kunna möta RHFs berättigade intresse i den utsträckning det inte överskrider registrerades rättigheter, för intern kontroll, för utveckling av RHFs organisation
samt som ett stöd för förtroendevalda. Uppgifterna används även på denna grund för att ta fram samlad statistik som används i RHFs verksamhet, t ex i kontakt med myndigheter och beslutsfattare.
 

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter om medlemskap i RHF och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartner för att komma i åtnjutande av olika tjänster till medlemmar i RBF, som till exempel erbjudande om försäkringsskydd.

I de fall RHF utnyttjar externa parter för att hantera administration t.ex. genom KanslietOnLine för medlemsregister, fakturering och bokföring, överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till RHF (se nedan för kontaktuppgifter).
  • Du kan också själv ändra och/eller begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras.

•    Du kan anmäla om Du vill att Dina uppgifter inte längre ska behandlas av RHF

     för direktmarknadsföring, till exempel erbjudande av tjänster från samarbets-

     partner.
•    Du kan lämna klagomål om RHFs hantering av dina personuppgifter direkt till

     myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

 

Har Du frågor som rör behandlingen av Dina personuppgifter?

Kontakta RHF via mail till styrelsen@ranhamn.nu