Betalning av våra avgifter för 2024

  • 18 feb 2024
  • Avgifter

Fakturorna för våra avgifter sändes ut i mitten av februari och förfallodagen för de flesta är 2024-03-18. Det gäller både hamn- och medlemsavgifter samt köplatsavgifter. Vänligen betala i god tid!

Om Du inte vill behålla Din plats i vår hamn eller inte vill stå i kö längre v v meddela oss omgående, men senast den 31 mars 2024!

RHF Styrelsen