Våra avgifter 2024

  • 11 apr 2024
  • Avgifter

Hej alla medlemmar!

Glöm inte att betala avgifterna ! Många fakturor har nu passerat förfallodagen !

Om Du inte vill fortsätta som medlem och hyra en bryggplats eller fortsätta stå i kö för bryggplats vänligen meddela oss omgående!

Hälsningar

RHF Styrelse 

genom Jan Romson