Avgifter 2024

 

 

Bryggplatsens bredd (m)

Pris (kr)

2

1 875

2,5

2 344

3

2 813

3,5

3 281

4

3 750

4,5

4 219

Svajboj

2 188

 

Priserna baseras på utnyttjad brygglängd och är 938 kr per meter. Man betalar för exakt uppmätt brygglängd.

I tillägg: obligatorisk medlemsavgift 400 kr per år för alla med bryggplats och svajplats.

Köplatsavgift*) (passivt medlemskap)  200 kr per år.

*) Principer för köande och fördelning av bryggplats

Den som är intresserad av plats i Ranängshamnen meddelar detta till båtplatskontakten jan.a.romson@gmail.com, alternativt per papperspost till hemadressen Ranängens hamnförening, c/o Jan Romson, Enebytorg 2, lgh 1201, 182 48 Enebyberg. Då vi fått alla uppgifter (namn, adress, telefon – fast och mobil) samt alla uppgifter om båten (bredd, längd, djupgående och vikt) sänder vi en faktura (200 kr per år för s.k. passivt medlemskap). Vi noterar också ansöknings-datum. I slutet av mars månad, då vi fått betalning från existerande medlemmar och bryggplatsinnehavare, går vi (hamnkapten och kassör) igenom läget i hamnen för att fördela platser till såväl gamla som nya medlemmar. Gången är då att först försöka ta hand om den som önskar byta plats i hamnen (normalt fem/sex medlemmar varje år) och därefter ge nya båtägare på kölistan en plats. Kriterierna är då båttyp, bredd, längd och vikt samt om man är boende i Danderyds kommun (det nya avtalet kräver att vi har minst  85 % boende i kommunen). Därpå får de utvalda köande ett skriftligt erbjudande om plats (normalt e-post). Accepterar han/hon platsen och erlägger betalning, såväl medlemsavgift 400 kr som bryggplatsavgift, tilldelas båtägaren platsen. Om han/hon inte accepterar platsen, sätts han/hon sist i kön per det datum man meddelat oss. Sedan fortsätter samma förfarande under säsongen. Under 2020 kunde vi ta in fem nya medlemmar.